سیستم دعوت به همکاری شرکت مشاوران رهنما فردای خوزستان

نماینده فروش و پشتیبانی اینترنت مخابرات استان خوزستان

 مشخصات فردی (حتما تكميل گردد)

نام پدر:

نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:

تاريخ تولد:

وضعيت خدمت:

محل تولد:

مدرک تحصیلی:

  مجرد متاهل

وضعيت تاهل:

مرد زن

جنسيت:

 اطلاعات تماس (حتما تكميل گردد)

شماره تلفن همراه:

شماره تلفن :

پست الکترونيک:

 تحصص ها (حتما تكميل گردد)

ميزان تسلط:

زمینه تخصص :

ميزان تسلط:

زمینه تخصص :

ميزان تسلط:

زمینه تخصص :

 آشنائی با زبان‌های خارجی

    مکالمه          ترجمه          خواندن           نوشتن

        

زبان خارجی:

        

زبان خارجی:

 سوابق شغلی

نام موسسه / شركت از تاريخ تا تاريخ آدرس و تلفن علت ترك كار

 انتظارات

تومان

حقوق درخواستی:

Captcha
کد امنیتی روبرو را وارد نمایید :